ogrzewanie-powietrzne-hal-przemysłowych-Tecnoclima ogrzewanie-szklarni-tuneli foliowych nagrzewnice-piece nadmuchowe-aparaty grzewczo-wentylacyjne-destratyfikatory ogrzewanie-hal-sportowych-nagrzewnice-powietrza oświetlenie_w_hali oświetlenie_w_hali oświetlenie_wysokie_hale

Nagrzewnice-gazowe-ogrzewanie-wentylacja-hal

 

ogrzewanie-przemyslowe-rekuperacja

 

ogrzewanie-przemyslowe-hal-destryfikatory

 

nagrzewnica-wodna-destryfikatory-destratyfikatory-powietrza

Ogrzewanie obiektów zimą

to proces polegający głównie na podniesieniu temperatury w przestrzeni pobytowej ludzi w tym okresie. Regulacja poprzez podniesienie temperatury otoczenia do zbliżonej temperatury oddawania ciepła przez ciało ludzkie, utrzymuje równowagę pomiędzy wytwarzaniem i oddawaniem ciepła przez człowieka, a to skutkuje odczuciem komfortu pod względem cieplno-fizjologicznym  PMV.

Czynniki, które wpływają na komfort PMV 

Czynnikami, które generują komfort PMV  są poza ubiorem i aktywnością fizyczną, w szczególności temperatura powietrza, średnia temperatura przegród, wilgotność powietrza, ruch powietrza oraz czystość powietrza. Ogrzewanie wpływa bezpośrednio tylko na dwa z tych pięciu czynników - na temperaturę powietrza i średnią temperaturę przegród (przy uwzględnieniu powierzchni grzewczych), które łączy się we wspólnym pojęciu temperatury odczuwalnej. Na pozostałe czynniki można wpływać jedynie poprzez odpowiedni dobór urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mogą być określane jako najdoskonalszy środek techniczny służący do osiągnięcia komfortowego i zdrowego klimatu w pomieszczeniu.

Około 50% zużywanej energii pierwotnej służy do ogrzewania pomieszczeń, częściowo urządzeniami z niewielką sprawnością. Zrozumienie, że źródła energii są ograniczone, a jej zużycie przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska doprowadziło do tego, że w domowej technice grzewczej, a powoli również w sektorze przemysłowym, coraz większe znaczenie zyskuje określenie oszczędność energii i ochrona środowiska.

Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie tylko dla domu, ale również dla obiektów handlowych, rolniczych, usługowych i produkcyjnych.

Stan rozwoju współczesnej techniki charakteryzuje się tym, że w celu zmniejszenia zużycia energii wprowadza się liczne środki oraz metody wyposażenia technicznego budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz w sektorze ogrzewania hal przemysłowych.

Wymagania stawiane systemom ogrzewania

1. Dążenie do uzyskania optymalnej temperatury odczuwalnej w ogrzewanym pomieszczeniu (wartość średnia z temperatury powietrza i średniej temperatury przegród)

2. Ogrzewanie powinno być regulowalne, tzn. powinna istnieć możliwość zmiany temperatury odczuwalnej w pewnych granicach, stosownie do życzeń poszczególnych osób ew. wymogów stawianych przez procesy technologiczne. Regulacja powinna mieć możliwie małą bezwładność, a wiec następować szybko, szczególnie podczas nagrzewania pomieszczeń typu halowego.

3. Jakość powietrza w pomieszczeniu (środowiska wewnętrznego) nie powinna ulegać pogorszeniu na skutek działania ogrzewania; w szczególności nie powinno mieć miejsca powstawanie pyłu, szkodliwych gazów i par, nie powinny także występować zauważalne hałasy i przeciągi. Lokalizacja urządzeń powinna umożliwiać również łatwy dostęp do ich czyszczenia i konserwacji.

4. Podgrzewanie powietrza świeżego niezbędnego dla utrzymania komfortu (odpowiedniej jakości powietrza), następujące równocześnie z ogrzewaniem pomieszczenia, powinno przebiegać bez szkodliwych zawirowań i przeciągów.

5. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne ogrzewania powinny być niskie. W szczególności systemy grzewcze powinny pozwalać na oszczędną i ekonomiczną eksploatację.

6. Ogrzewanie powinno być przyjazne dla środowiska i bezpieczne w użytkowaniu. W tym zakresie istnieją, częściowo regulowane przepisami, środki zaradcze dotyczące palenisk i paliw. Należy do nich również sposób wykonania komina.

Nie ma oczywiście ogrzewania, które w jednakowy sposób spełniałoby wszystkie powyższe wymagania. Dzisiejsze systemy ogrzewania, zaczynając od prastarego kominka, aż do nowoczesnego ogrzewania niskotemperaturowego mają wady i zalety. Ogólnie jednak technika grzewcza osiągnęła wysoki poziom. Rodzaj ogrzewania, który należy wybrać w danym przypadku zależy od wielu czynników np. rodzaju i przeznaczenia obiektu, czasu jego użytkowania, liczby osób w nim przebywających i ich ubioru, materiałów w nim składowanych lub wytwarzanych, stosowanego rodzaju paliwa, obciążenia środowiska, kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, lokalnych przepisów ect.

Podział instalacji grzewczych

Zasadniczo, instalacje grzewcze dzielą się według następujących kryteriów:

Według położenia źródła ciepła:

Ogrzewanie miejscowe, centralne, zdalaczynne;

Według źródła energii:

Ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, węglowe, odnawialne (energia słoneczna i pompy ciepła);

Według nośnika ciepła:

Ogrzewanie ciepłą wodą, gorącą wodą, parowe i powietrzne;

Według sposobu oddawania ciepła:

Ogrzewania konwekcyjne, promieniujące, ogrzewanie powietrzne i kombinowane.

 

TECNOCLIMA Twój partner w ogrzewaniu i wentylacji hal

urządzenia do ogrzewania obiektów przemysłowych w sezonie zimowym to głównie gazowe nagrzewnice powietrza, nagrzewnice wodne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, nagrzewnice powietrza wiszące, nagrzewnice stacjonarne, piece nadmuchowe, promienniki, nagrzewnice powietrza mobilne jako ogrzewanie awaryjne,  
Impressum Polityka prywatności Mapa strony W górę strony W górę strony