ogrzewanie-powietrzne-hal-przemysłowych-Tecnoclima ogrzewanie-szklarni-tuneli foliowych nagrzewnice-piece nadmuchowe-aparaty grzewczo-wentylacyjne-destratyfikatory ogrzewanie-hal-sportowych-nagrzewnice-powietrza oświetlenie_w_hali oświetlenie_w_hali oświetlenie_wysokie_hale

Gazowe aparaty do ogrzewania i filtrowania powietrza w halach  

Ścienne, dachowe lub podstropowe aparaty grzewczo-wentylacyjne do ogrzewania, filtrowania oraz mieszania powietrza składają się z wentylatora promieniowego i gazowej nagrzewnicy powietrza zamontowanych we wspólnej obudowie. Generator ciepła - nagrzewnica powietrza - może być zasilany gazem ziemnym lub płynnym, poniższy rysunek przedstawia widok oraz budowę takiego aparatu. W zależności od sposobu wykonania aparaty mogą zasysać zarówno powietrze obiegowe jak i powietrze zewnętrzne, względnie ich mieszaninę.

 aparaty-grzewczo-wentylacyjne-Tecnoclima

ogrzewanie-powietrzne-przemyslowe

Najczęściej wylot powietrza nawiewanego do otoczenia następuje bezpośrednio z aparatu grzewczego. Można także, zarówno po stronie ssawnej jak i tłocznej wentylatora dołączać krótkie przewody nawiewne, których długość zależna będzie od dostępnego sprężu wentylatora nawiewnego, aparat powinien być wyposażony w wentylator promieniowy ze względu na opory filtra.  Zasysanie zimnego powietrza na wysokości podłogi i nawiewanie ciepłego z góry do dołu zmniejsza uwarstwienie temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Sufitowe aparaty do ogrzewania powietrza umieszcza się przeważnie pod stropem pomieszczenia. Mocowane są bezpośrednio do sufitu lub do wsporników konstrukcyjnych, jeżeli takie w pomieszczeniu występują. Przystosowane są również do montażu na ścianach,  w obudowie  mieszczą się:  wentylator promieniowy, silnik elektryczny,  nagrzewnica gazowa oraz filtr powietrza

 

Aparaty wentylacyjne  z własnym źródłem ciepła do ogrzewania powietrza

Gazowe aparaty do ogrzewania powietrza składają się z obudowy, w której zamontowane są: wentylator, silnik, wymiennik ciepła i palnik gazowy. Stanowią zespoloną i fabrycznie przygotowaną do eksploatacji jednostkę. Mocowane są do ściany lub stropu, a przy większych mocach grzejnych mogą być ustawiane w pomieszczeniu jako wolno stojące urządzenia.

Zaletą aparatów grzewczych jest to, że niezależnie od centrali cieplnej i medium pośredniczącego mogą szybko wytwarzać ciepło i przekazywać je bezpośrednio do ogrzewanego pomieszczenia. Nie wymagają doprowadzenia rurociągów wody gorącej lub pary, natomiast konieczne jest doprowadzenie gazu i odprowadzenie spalin.


Budowa aparatu wentylacyjnego z własnym generatorem ciepła

Sam wymiennik ciepła składa się z reguły z komory spalania z rurami grzejnymi lub elementami w formie kieszeni, wewnątrz których przepływają gazy spalinowe. Powietrze, które ma być ogrzewane tłoczone jest przez wentylator w przepływie krzyżowym - poprzecznie do rur. Inne konstrukcje mają np. elementy żeliwne z powiększoną powierzchnią zewnętrzną i wewnętrzną z zastosowaniem żeber okrągłych lub igłowych.

Palniki gazowe o małej i średnie mocy do 116 kW zasilane są powietrzem pod ciśnieniem atmosferycznym, natomiast o dużej mocy - wykonywane są jako palniki z nadmuchem powietrza.  Przy małych palnikach bez dmuchawy zapalanie odbywa się za pomocą iskrownika zapalającego w połączeniu z termoelektrycznym zabezpieczeniem zapłonu. Przy półautomatycznych i w pełni zautomatyzowanych palnikach z dmuchawą stosowane są automaty palenisk gazowych, składające się z detektora zaniku płomienia i urządzenia sterującego. Urządzenie sterujące włącza i wyłącza palnik na podstawie sygnału regulatora względnie nadzoruje pracę według zadanego programu. W zależności od mocy nie mogą być przekroczone podczas rozruchu i pracy określone czasy bezpieczeństwa, podczas których gaz bez zapłonu może się ulatniać. Przy braku gazu, prądu lub dopływu powietrza następuje natychmiastowe wyłączenie. Gazowe aparaty grzewcze i grzewczo-wentylacyjne  najlepiej nadają się do ogrzewania i wentylacji hal przemysłowych.  

Żródło: Recknagel 08/09 © - Wiedza na zawsze i na każdy dzień - Omni Scala-Wroclaw


TECNOCLIMA Twój partner w ogrzewaniu i wentylacji hal

MX, PMX, CMX gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne Tecnoclima,  standardowo wyposażone w wentylator promieniowy o sprężu dyspozycyjnym min. 200 Pa  to skuteczne gazowe ogrzewanie i wentylacja obiektów przemysłowych, hal sportowych i  obiektów użyteczności publicznej

Impressum Polityka prywatności Mapa strony W górę strony W górę strony