ogrzewanie-powietrzne-hal-przemysłowych-Tecnoclima ogrzewanie-szklarni-tuneli foliowych nagrzewnice-piece nadmuchowe-aparaty grzewczo-wentylacyjne-destratyfikatory ogrzewanie-hal-sportowych-nagrzewnice-powietrza oświetlenie_w_hali oświetlenie_w_hali oświetlenie_wysokie_hale

rooftopy-gazowe-przemyslowe

instalacja gazowa prowadzona na zewnątrz hali daje wymierne oszczędności związane z wyłaczeniem obowiązku wykonania instalacji detekcji gazu

instalacja-gazowa-zewnetrzna-rooftopy

zasilanie gazowe aparatu grzewczo-wentylayjnego z montażem na zewnątrz budynku to wygoda nie tylko w zakresie serwiu, ale również  nie zakłócona estetyka wewnatrz pomieszczenia

instalacje-gazowe-zewnetrzne-rooftopy

instalacja gazowa do rooftopa na dachu to wygodne przeglądy poza wnętrzem użytkowanego sklepu, czy hali sportowej

ogrzewanie-i-wentylacja-hal-produkcyjnych

podłączenie instalacji gazowej do aparatu grzewczo-wentylacyjnego z komorą mieszania, wiszącego  wewnątrz hali produkcyjnej

 gazowe-przemyslowe-rooftopy-nagrzewnice

posadowienie rooftopa na koniecznie wypoziomowanej konstrukcji wsporczej

 

Przyłączenie do sieci gazowej w kilku prostych krokach

 

Gaz ziemny to nasza przyszłość!

Decydując się na ogrzewanie gazowe masz pewność, że to nowoczesne paliwo kopalne jest bezpieczne, komfortowe, ekologiczne i  płacisz  za nie  "z dołu" -dopiero po jego zużyciu:)

Aby móc korzystać z gazu należy spełnić wszystkie formalności związane z przyłączem gazowym. Poniżej przedstawiamy  poszczególne kroki jakie należy poczynić, aby w pełni cieszyć się ogrzewaniem gazowym!

 Krok I

Całą procedurę należy rozpocząć od pobrania i złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Do wniosku należy dołączyć:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowania sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. Przykładem takiego dokumentu może być m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek

 Krok II

Jeżeli istnieją ekonomiczne, prawne i techniczne warunki dostarczenia paliwa gazowego zostają określone warunki przyłączenia do sieci gazowej.

 Krok III

Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej jest konieczne w przypadku, gdy Zainteresowany we wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wybrał opcję zawarcia umowy o przyłączenie w terminie późniejszym.

 Krok IV

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej ma miejsce na podstawe wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz gwarancji zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego ze strony np. PGNiG SA.

Operator systemu dystrybucyjnego odpowiedzialny jest za przygotowanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej, o ile istnieją ekonomiczne, prawne i techniczne warunki dostarczenia paliwa gazowego, wstępnie określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej. W umowie określa się nakłady na przyłączenie, wysokość opłaty przyłączeniowej, obowiązki stron umowy oraz termin realizacji inwestycji.

 Krok V

Zawarcie umowy dostarczenia paliwa gazowego. Zainteresowani budujący instalację gazową w budynku, do którego doprowadzone jest paliwo gazowe lub rozbudowujący istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe, po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej zobowiazani są do zawarcia nowej umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego. Po zakończeniu robót budowlanych należy przedstawić oświadczenie zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym w celu uruchomienia dostarczania paliwa gazowego.

 Krok VI

 Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej.

W tym momencie operator przystepuje do realizacji procesu przyłączenia do sieci gazowej zgodnie z zawartą wcześniej umową w terminie określonym w umowie. Klient ma obowiązek przygotowania miejsca do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego oraz wykonuje całą instalację wraz z montażem odbiorników paliwa gazowego. Dla budowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników paliwa gazowego niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez terenowy organ administracji publicznej.

  Krok VII

Rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego uwarunkowane jest dostarczeniem zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

Po dostarczeniu tegoż dokumentu montowany jest układ pomiarowy, a operator systemu uruchamia dostarczanie paliwa gazowego.

 

Żródło:   PGNiG

 

Impressum Polityka prywatności Mapa strony W górę strony W górę strony