ogrzewanie-powietrzne-hal-przemysłowych-Tecnoclima ogrzewanie-szklarni-tuneli foliowych nagrzewnice-piece nadmuchowe-aparaty grzewczo-wentylacyjne-destratyfikatory ogrzewanie-hal-sportowych-nagrzewnice-powietrza oświetlenie_w_hali oświetlenie_w_hali oświetlenie_wysokie_hale

skutecznosc-wentylacji-mechanicznej

 

 

 Jakość i skuteczność wentylacji

Dotychczas powszechnie przyjmowano, pomijając przypadki wyjątkowe, że miarą skuteczności wentylacji jest krotność wymiany powietrza w ciągu godziny odniesiona do kubatury całego pomieszczenia. Wielkość ta stanowi informację ogólną, lecz nie daje poglądu na organizację przepływu powietrza przez pomieszczenie i jego oddziaływanie w strefie przebywania ludzi. Wychodziło się przy tym z założenia – jak to, że w całym pomieszczeniu nastąpiło równomierne wymieszanie powietrza i substancji szkodliwych.

W międzyczasie rozwinęły się, szczególnie w krajach skandynawskich, USA i Anglii inne poglądy dotyczące przepływów powietrza przez pomieszczenia. Udoskonalono w tym zakresie wskaźniki i pojęcia.

Dwa zasadnicze cele wentylacji

– Powietrze nawiewane (powietrze zewnętrzne) powinno możliwie w całości dostać się do strefy przebywania ludzi i nie mogą tworzyć się tzw. „krótkie spięcia”.

– Ze względu na źródła substancji szkodliwych należy powietrze prowadzić w pomieszczeniu w taki sposób, aby zanieczyszczenia jak najszybciej dostawały się do powietrza wywiewanego i możliwie jak najmniej szkodziły ludziom.

Skuteczność wentylacji mierzy się zatem zdolnością do zastępowania starego powietrza pomieszczenia w strefie przebywania ludzi świeżym powietrzem zewnętrznym i szybkością odprowadzania substancji szkodliwych.

W związku z tym powstały zarówno w niemieckojęzycznej jak i angielskojęzycznej literaturze takie pojęcia jak stopień obciążenia, stopień przepłukiwania, efektywność wentylacji, skuteczność wentylacji, wiek powietrza oraz ventilation-efficiency i ventilation-effectiveness.

Stopnie jakości dla wymiany powietrza i odprowadzania substancji szkodliwych zależą w znacznym stopniu od czasu przebywania powietrza i substancji szkodliwych w pomieszczeniu. Dla obliczania stopnia jakości sklasyfikowano różne możliwe postacie przepływu powietrza w pomieszczeniu dla czterech skrajnych przypadków

 Wyidealizowane skrajne przypadki postaci przepływu powietrza przez pomieszczenie

przeplyw-powietrza-przez-pomieszczenie

Przy pracy systemu wentylacji z udziałem tylko powietrza zewnętrznego temperatura powietrza na wlocie do nagrzewnicy jest równa temperaturze powietrza zewnętrznego.

W okresie zimowym, gdy potrzeby wentylacji są na ogół zmniejszone, można - najczęściej przy systemach wentylacji dla komfortu - utrzymywać pełny strumień powietrza zewnętrznego do temperatury zewnętrznej 0˚C lub -5˚C, a przy obniżającej się temperaturze zewnętrznej ograniczać strumień powietrza zewnętrznego i w miarę możliwości stosować recyrkulację powietrza. Jeżeli powietrze wentylujące nie musi pokrywać obciążeń cieplnych pomieszczenia, wtedy temperatura powietrza na wylocie z nagrzewnicy jest równa temperaturze powietrza w pomieszczeniu. Przy znanym strumieniu objętości i znanych temperaturach,wielkość nagrzewnicy określa się na podstawie charakterystyk wydajności producenta. Uwzględnić przy tym należy dopuszczalne opory po stronie powietrza i równomierność przepływu powietrza. 

Żródło: Recknagel 08/09 © - Wiedza na zawsze i na każdy dzień - Omni Scala-Wroclaw

 

TECNOCLIMA  Twój partner w ogrzewaniu i wentylacji hal

   
Impressum Polityka prywatności Mapa strony W górę strony W górę strony