ogrzewanie-powietrzne-hal-przemysłowych-Tecnoclima ogrzewanie-szklarni-tuneli foliowych nagrzewnice-piece nadmuchowe-aparaty grzewczo-wentylacyjne-destratyfikatory ogrzewanie-hal-sportowych-nagrzewnice-powietrza oświetlenie_w_hali oświetlenie_w_hali oświetlenie_wysokie_hale

 

 

 ogrzewanie-wentylacja-hale-sportowe-ledy

ogrzewanie-hal-tenisowych-oswietlenie-led

ogrzewanie-sal-gimnastycznych-fitness

Ogrzewanie-wentylacja-nadmuchowa-powietrzna-oswietlenie-led

Inaczej kształtują się koszty w ogrzewaniu sal sportowych, inaczej w sklepach, a jeszcze inaczej w ogrzewaniu zakładów pracy a zupełnie inne są koszty w ogrzewaniu kurników i szklarni. Ważnym czynnikiem w eksploatacji jest koszt energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie. Kiedy zmienić oświetlenie tradycyjne na LEDy? Na co zwracać uwagę przy takiej zamianie?

Koszty ogrzewania i oświetlenia porównanie efektów ekonomicznych

 

 

Porównania efektów ekonomicznych

Istotne dla opłacalności ekonomicznej instalacji grzewczej są koszty inwestycji i koszty energii odniesione do wytworzonej jednostki ciepła.

Celowy jest podział kosztów ogrzewania na grupy kosztów:

koszty związane z użytkowaniem: tutaj należą przede wszystkim koszty paliwa względnie koszty energii, ale również koszty energii pomocniczej, materiałów eksploatacyjnych (np. smary), koszty dowozu i składowania paliwa należy przyporządkować do tej grupy;

koszty kapitałowe: do tej grupy zalicza się koszty inwestycyjne i remontowe;

koszty eksploatacyjne: do tej grupy kosztów należą przede wszystkim koszty konserwacji, nadzoru i czyszczenia;

koszty pozostałe: tutaj znajdują się wszystkie dalsze koszty dodatkowe (koszty ubezpieczenia, ogólne opłaty itd.).

Koszty związane z użytkowaniem systemu grzewczego i oświetlenia hal

Normatywne zapotrzebowanie na ciepło

Zapotrzebowanie na ciepło budynku, które jest zależne od cech budynku i warunków klimatycznych, należy ustalić zgodnie z obowiązującą normą. Obciążenie grzewcze odpowiada wydajności cieplnej wytwarzanej przez instalację grzewczą przy jej maksymalnej sprawności.

Godziny pracy przy pełnym wykorzystaniu i roczne zużycie ciepła

Gdyby instalacja była użytkowana tylko przy maksymalnej sprawności, a więc maksymalnej wydajności cieplnej, to podaje się (fikcyjny) czas, w którym pracuje ona w ten sposób, czyli liczbę godzin pracy przy pełnym wykorzystaniu. Iloczyn obciążenia grzewczego i godzin pracy przy pełnym wykorzystaniu w ciągu roku daje roczne zużycie ciepła

Koszty kapitałowe

Koszty kapitałowe składają się z odsetek i spłaty kapitału zainwestowanej kwoty, jak również z kosztów remontowych. Praktyczne ustalenie kosztów kapitałowych odbywa się za pomocą wskaźnika obsługi kapitału dla danego okresu użytkowania wraz z kosztami remontowymi w % od kosztów inwestycyjnych.

koszty kapitałowe = (obsługa kapitału w % + remont w %/ 100 A • cena nabycia

Dla każdej części instalacji jest dokonywane odpowiednie wyliczenie. Suma wszystkich pojedynczych kwot daje łączne koszty kapitałowe.

Koszty eksploatacyjne i pozostałe oraz koszty oświetlenia

Obie grupy kosztów są np. dla pomp ciepła często niższe niż dla konwencjonalnych systemów grzewczych, ponieważ pompy ciepła z reguły nie wymagają zbyt dużych nakładów konserwatorskich i lokalnie np. przy elektrycznych pompach ciepła nie występuje emisja. W związku z tym nie jest potrzebny np. kominiarz.

Roczne zapotrzebowanie na energię

Roczne zapotrzebowanie na energię jest energią, którą instalacja grzewcza musi doprowadzić w ciągu roku, aby pokryć roczne zapotrzebowanie ciepła. Efektywność wytwarzania ciepła jest wyrażana przez roczną sprawność użytkową np. w przypadku konwencjonalnego źródła ciepła lub przez roczny współczynnik wydajności w przypadku pompy ciepła (wzgl. współczynnik wydajności grzejnej w przypadku pompy ciepła na paliwo).

Żródło: Recknagel 08/09 © - Wiedza na zawsze i na każdy dzień - Omni Scala-Wroclaw

 

             TECNOCLIMA Twój partner w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej
Impressum Polityka prywatności Mapa strony W górę strony W górę strony