ogrzewanie-powietrzne-hal-przemysłowych-Tecnoclima ogrzewanie-szklarni-tuneli foliowych nagrzewnice-piece nadmuchowe-aparaty grzewczo-wentylacyjne-destratyfikatory ogrzewanie-hal-sportowych-nagrzewnice-powietrza oświetlenie_w_hali oświetlenie_w_hali oświetlenie_wysokie_hale

Wentylacja i klimatyzacja - zakłady produkcyjne

Humanizacja pracy ma na celu zmniejszenie fizycznych i psychicznych napięć na stanowisku pracy poprzez maksymalne ograniczenie uciążliwości.

Głównym wymogiem jest skuteczna ochrona pracowników przed działaniem substancji szkodliwych,  zwanych „obcymi” w powietrzu.

ogrzewanie-powietrzne-i-wentylacja-energy 

Wentylacja mechaniczna w hali

Wentylacja mechaniczna umożliwia – w odróżnieniu od naturalnej - nie tylko wymianę powietrza, lecz pozwala także na odpowiednią organizację ruchu powietrza w hali w sposób najbardziej efektywny,  z jednoczesnym usuwaniem zanieczyszczeń z pomieszczenia.

W wentylacji zakładów produkcyjnych szczególnie istotne jest ujmowanie możliwie najwięcej zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania. Podstawą doboru strumienia powietrza nawiewanego są zanieczyszczenia,  zazwyczaj ciepło i substancje szkodliwe, dla których obowiązują wartości dopuszczalne.

W nawiązaniu do obciążeń cieplnych, trzeba pamiętać o otoczeniu termicznym, które charakteryzuje cieplno-fizjologiczne odczucie człowieka PMV. Poza kryteriami określającymi strumień powietrza nawiewanego należy uwzględnić strumienie odciągów miejscowych.

 

wentylacja-hal-produkcyjnych 

Zanieczyszczenia i wartości graniczne

Rodzaj i ilość wydzielających się zanieczyszczeń zależą w pierwszej kolejności od rodzaju produkcji. Określając zanieczyszczenia w zakładzie produkcji metalowej należy np. mieć na względzie odlewnię, obróbkę mechaniczną czy przeróbkę plastyczną. Dla przykładu przybliżone zostaną zagadnienia odlewni. W odlewni występują następujące procesy: przygotowanie piasku, masy formierskiej, przygotowanie form do odlewów i ich składowanie, wytapianie, odlewanie, studzenie i czyszczenie odlewów. Wśród zanieczyszczeń należy wymienić pyły krzemionki, metali i substancje (zanieczyszczenia) organiczne, stosowane jako środki wiążące, utrwalające i rozdzielające w produkcji rdzeni i form, a także produkty reakcji, powstające w toku rozkładu termicznego składników organicznych.

W mechanicznej obróbce należy się liczyć zwłaszcza z emisją zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i z aerozolami, które powstają przez używanie materiałów smarno-chłodzących. Do tych celów stosowane są zwłaszcza oleje mineralne i ich emulsje.

W przeróbce i obróbce stosuje się środki rozdzielające, które powstają w niezbędnych procesach tarcia i w formie aerozoli i mieszanin aerozolu z parą, dostają się do powietrza.

ogrzewanie-wentylacja-hale -przemyslowe 

 

Podobnie do podziału zanieczyszczeń można uszeregować w różnych procesach wydzielanie ciepła

Żródło: Recknagel 08/09 © - Wiedza na zawsze i na każdy dzień - Omni Scala-Wroclaw

 

TECNOCLIMA Twój partner w ogrzewaniu powietrznym i wentylacji przemysłowej

 

Urządzenia powietrzne nadmuchowe MX, PMX,CMX, ENERGY,  DUO-MO  Tecnoclima mogą realizować ogrzewanie hal produkcyjnych, ogrzewanie i wentylację hal magazynowych, gazowe ogrzewanie ciepłym powietrzem zabytkowych kościołów, ogrzewanie nadmuchowe hal magazynowych, ogrzewanie i wentylacja przemysłową, ogrzewanie hal sportowych
Impressum Polityka prywatności Mapa strony W górę strony W górę strony