ogrzewanie-powietrzne-hal-przemysłowych-Tecnoclima ogrzewanie-szklarni-tuneli foliowych nagrzewnice-piece nadmuchowe-aparaty grzewczo-wentylacyjne-destratyfikatory ogrzewanie-hal-sportowych-nagrzewnice-powietrza oświetlenie_w_hali oświetlenie_w_hali oświetlenie_wysokie_hale

 

 

Urządzenia grzewcze nadmuchowe Tecnoclima  z różnorodnym zastosowaniem w sektorze rolnictwa

ogrzewanie-wentylacja-obiekty-agrarne

Ogrzewanie, wentylacja i technologia suszenia w obiektach i przemyśle rolniczym

 

 ogrzewanie-kurnikow-agro-ogrzewanie

Ogrzewanie kurnika aparatem grzewczym SuperCIKKI

ogrzewanie-agro--nagrzewnice-gazowe-olejowe

Ogrzewanie ciepłym powietrzem obiektów inwentarskch 

ogrzewanie-wentylacja-kurników

 

Ogrzewanie i wentylacja kurnika aparatem grzewczo-wentylacyjnym SuperCikki, AGRO

 

Budynki inwentarskie

 Klimat pomieszczeń inwentarskich

Zwierzęta mają różne wymagania odnośnie mikroklimatu pomieszczeń, w którym ich zdrowie i samopoczucie nie uległyby pogorszeniu i zależą od gatunku zwierzęcia oraz masy jego ciała

Zwierzęta wydzielają ciepło, parę wodną i dwutlenek węgla, będące produktami procesów fizjologicznych. Również ciepło, para wodna, dwutlenek węgla, ale także wiele innych gazów jak np. amoniak i siarkowodór uwalniają się z karmy i ekskrementów. Za pomocą wentylacji czynione są starania, by w budynkach inwentarskich utrzymać zalecane wartości temperatury powietrza, wilgotności względnej i koncentracji gazów.

Dawniej wymiana powietrza następowała najczęściej drogą wentylacji grawitacyjnej. Ciepłe, wilgotne powietrze w pomieszczeniu ma gęstość mniejszą niż zimne i suche powietrze zewnętrzne, więc unosi się. Może być odprowadzane ponad dach poprzez otwory w kalenicy, szachty lub kominy. Powietrze zewnętrzne napływa poprzez odpowiednie otwory (okapy, drzwi, okna, szczeliny nawiewne).

W naszej, umiarkowanej strefie klimatycznej zwierzęta o większej tolerancji na warunki mikroklimatu pomieszczenia (np. krowy), są często przetrzymywane w nie ogrzewanych pomieszczeniach lub wręcz w budynkach z jedną ścianą otwartą. Tego typu budynki przy całkowicie lub częściowo otwartych ścianach nie mają z reguły izolacji w przegrodach budowlanych.

WYMIANA POWIETRZA - WENTYLACJA BUDYNKÓW INWENTARSKICH

Wymiana powietrza odbywa się przy udziale wiatru. Poprzez kratki, żaluzje regulowane lub inne podobne urządzenia można  regulować w małym stopniu przepływ powietrza, spowodowany wiatrem. Jeśli jednakże wymiana powietrza jest duża, wtedy powietrze wewnętrzne w budynku inwentarskim osiąga temperaturę i wilgotność względną bliską powietrzu zewnętrznemu.

 Dla zwierząt wymagających wyższej temperatury otoczenia np. młode zwierzęta, świnie, drób stosuje się budynki inwentarskie typu zamkniętego, dobrze zaizolowane  lub ogrzewane

Podstawowe przepisy dotyczące budynków inwentarskich  ujęte są w stosownych normach. Z powodu wysokiej wilgotności względnej izolacyjność cieplna przegród budowlanych w budynkach inwentarskich musi być dokładnie obliczona, aby uniknąć wykraplania się pary wodnej na ścianach i stropodachu.  Wentylatory instalowane w budynkach powinny być tak dobrane, aby ich wydajność zapewniała w okresie letnim wzrost temperatury pomieszczenia, w zależności od strefy klimatycznej, nie większy niż o 2 –4 K ponad temperaturę powietrza zewnętrznego. W pozostałych okresach instalacja wentylacji powinna być tak regulowana, aby możliwe było utrzymanie w pomieszczeniu nie tylko wymaganej temperatury, ale również koncentracji gazów (dwutlenku węgla, amoniaku i węglowodoru) na poziomie niższym od wymagań narzucanych przez normy, względnie ujętych w  rozporządzeniach dotyczących hodowli zwierząt użytecznych oraz świń.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych (w okresie zimowym) może okazać się, że straty ciepła przy wymaganej wymianie powietrza (zapotrzebowanie na ciepło wentylacyjne) i straty ciepła przez przegrody (straty przez przenikanie) są większe niż zyski ciepła od zwierząt.

Brakującą ilość ciepła trzeba więc dostarczyć do pomieszczenia drogą ogrzewania.

Nie ma jeszcze powszechnie dostępnych czujników reagujących na poziomy stężenia gazów, natomiast są dostępne czujniki do precyzyjnego, ciągłego pomiaru temperatury pozwalające sterować obrotami wentylatora i intensywnością wymiany powietrza. Dla prostoty sterowania zastosować można wielobiegowe transformatorowe przełączniki.

OGRZEWANIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH

Źródłem energii cieplnej może być: olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, ale również drewno, słoma, pellet i zrębki

Przy ogrzewaniu bezpośrednim za pomocą promienników gazowych lub gazowych aparatów grzewczych GAG lub gazowych aparatów grzewczo-wentylacyjnych GAGW należy zwrócić uwagę, że do pomieszczenia dostają się spaliny z gazu oraz dwutlenek węgla i para wodna (dotyczy urządzeń bez odprowadzenia spalin). Wówczas należy utrzymywać wyższe krotności wymiany powietrza . Ciepło w budynku można również rozprowadzić drogą ogrzewania wodnego, należy jednak uwzględniać specyficzne warunki hodowli (duże powierzchnie do ogrzewania i korozja).

 

Żródło: Recknagel 08/09 © - Wiedza na zawsze i na każdy dzień - Omni Scala-Wroclaw

 

 TECNOCLIMA Twój partner w ogrzewaniu i wentylacji obiektów rolniczych

Tagi: ogrzewanie i wentylacja kurnikow, ogrzewanie chlewów, ogrzewanie cieplym powietrzem, aparaty grzewczo-wentylacyjne do kurnika, nagrzewnice powietrza z zamkniętym palnikiem do hodowli drobiu, wyposażenie ogrzewania budynków inwentarskich
 
Impressum Polityka prywatności Mapa strony W górę strony W górę strony